Over de Stichting

Prettiger en Productiever

In de multiculturele samenleving die Nederland is, heeft stichting 2Gether het doel een positieve bijdrage te leveren aan de invulling van het woord samenleving. Samen leven is samen functioneren. Door gebruik te maken van culturele diversiteit zullen krachten gebundeld worden. Stichting 2Gether is er om de positieve aspecten van culturele diversiteit te benadrukken en te gebruiken om samen leven in Nederland prettiger en productiever te maken.

Zij zal een eigen geluid laten horen naast de huidige discussies over de multiculturele samenleving. Dit alles doet stichting 2Gether zonder de realiteit uit het oog te verliezen omdat zij midden in de samenleving staat.

Verbinden van Mensen

Stichting 2Gether wil discussies voeren en verbanden leggen, samenwerken met groepen en individuen die zich inzetten voor het creëren en/of vergroten van betrokkenheid, van mensen en organisaties met verschillende culturele achtergronden.

Stichting 2Gether wil voor hen een netwerk en kennisplatform zijn op het gebied van samen leven, werken en wonen. Hierbij moet de focus en de nadruk altijd gelegd worden op positiviteit en betrokkenheid creëren en/of vergroten.

Onze Visie

Stichting 2Gether staat midden in de Nederlandse samenleving en focust zich op de positieve aspecten van culturele diversiteit. Stichting 2Gether is van mening dat we meer kunnen bereiken wanneer we meer kennis van en begrip hebben voor diverse culturen binnen de maatschappij. Samen leven moet positiever kunnen dan nu is of wordt voorgespiegeld.

Hierin streeft stichting 2Gether naar en inclusieve samenleving.
Bezoek onze organisaties:

Keti Koti Tilburg Trots op Tilburg